در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی دور ونزدیک و یا  دو معنی ظاهری و باطنی باشد ومنظور گوینده معنی دورتر و باطنی سخن باشد. در کنایه قرینه ای وجود ندارد که ما را از معنی نزدیک به دور برساند بلکه این دو معنی ظاهری و باطنی لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

مثال : ناخن خشک    که برای فرد خسیس به کار می رود. و دست درازی که برای تجاوز و طمع به کار می رود.

انواع کنایه : ایماء ، تلویح ، رمز ، تعریض.

 

+ نوشته شده توسط حسین محمدی در شنبه ششم آذر ۱۳۸۹ |